2019-05-03

Den framtida revisionen En revisorskår med rätt kompetens

Revisorsinpektionen (RI) föreslår nya föreskrifter om auktorisation m.m. samt ändringar i föreskrifterna om villkor för revisorers och registrerade revisions-bolagsverksamhet (RIFS 2018:2). De föreslagna ändringarna är enligt RI nödvändiga för att underlätta för en effektiv kompetensförsörjning och kompetens-utveckling för revisorskåren i Sverige