2019-05-20

Deklarationsbilaga N9

Med anledning av införandet av den generella begränsningen av ränteavdrag i bolagssektorn har Skatteverket tagit fram en deklarationsbilaga som ska lämnas första gången 1 juli 2020.