2019-02-01

Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Svensk Kooperation är ett intresseorganisation för de kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige och är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen, med syfte att öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt.