2019-08-23
Remisser

Förslag till allmänna råd om bokföring i konkurs

BFN har sedan tidigare ett uttalande om bokföring i konkurs, BFN U87:10. Det remitterade förslaget är inte avsett att innebära någon förändring i sak utan är en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd.