2019-08-14
Remisser

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i FI:s föreskrifter om värdepappersfonder och FI:s föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Föreslaget innehåller bestämmelser om beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk, och om hur information om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser.