2019-04-18

Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet SOU 2018:91

Utredningens uppdrag har varit att se över möjligheterna att införa en informationsskyldighet avseende skatteupplägg i Sverige.