2018-10-24

Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Fi2018/03052/S1)

Finansdepartementet remitterade i juli 2018 promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM). I denna promemorian lämnas förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag.