2018-08-29

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt COM (2018) 456 Final

Huvudmålet med direktivet är att möjliggöra fri förflyttning av varor samtidigt som det säkerställs att medlemsstaterna i slutändan kan uppbära ett korrekt skattebelopp.