2014-10-30

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

Regeringen beslutade 14 februari 2013 att en särskild utredare skulle tillsättas för att se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av miss-förhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk (dir. 2013:16).