2014-05-28

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (Ju2014/2639/L1)

Europeiska kommissionen presenterade 9 april 2014 ett förslag till direktiv om enmansbolag.