2014-02-06

Fi 2013/4112 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tele-kommunikationstjänster m.m.

Det föreslås att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska anses omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, om köparen är någon som inte är en beskattningsbar person (i regel en privatperson).