2014-04-22

Förslag till ändrade avgifter

Revisorsnämndens (RN) verksamhet ska enligt förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden finansieras med avgifter. Avgiftsinkomster disponeras av myndigheten.