2024-01-30
Press

Implementeringen av CSRD i svensk lagstiftning brådskar

I ett brev till Justitiedepartementet framför FAR sin oro över att implementeringen av CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, i svensk lagstiftning drar ut på tiden. Den utdragna processen har lämnat både företag och revisorer i ett osäkert läge.

Tidigare har Svenskt Näringsliv också uttryckt att implementeringen måste skyndas på. Särskilt viktigt är det att definiera stora bolag - eftersom det avgör vilka företag som omfattas av kravet på att upprätta hållbarhetsrapport enligt CSRD och när rapporteringen måste påbörjas.

FAR stöder Svenskt Näringsliv och ger dessutom revisorernas perspektiv. På revisionsbyråerna pågår förberedelserna för att kunna granska företagens hållbarhetsrapportering för fullt. I det arbetet ingår till exempel planering och genomförande av utbildning och bemanning, något som försvåras av att inte förutsättningarna är tydliga.

"Ett snabbt besked är avgörande för att underlätta för FAR:s medlemmar och för alla berörda företag" skriver FAR i sitt brev till Justitiedepartementet.

FAR:s brev till Justitiedepartementet 2024-01-30