2023-09-26
Press

Nytt AI-sök för FAR Online

Den 27 september lanserar FAR en ny, AI-baserad, sökfunktion kopplad till den kvalitetssäkrade rättsdatabasen FAR Online.

Sökfunktionen, som bygger på Chat GPT, ger användaren ytterligare ett sätt att söka information i FAR Online och ger nya möjligheter att hitta enkla vägar till de underliggande reglerna.

Kvalitetssäkrade källor för AI-sök

FAR Online AI gör det lättare att söka i de lagar och regelverk som finns i FAR Online. Tjänsten gör det möjligt att ställa frågor precis som man undrar, utan att behöva anpassa sig till sökbara termer. Svaret som genereras baserar sig på flera källor i FAR Online och längre sökningar premieras framför enstaka sökord. FAR Online AI kompletterar den sökfunktion som redan finns på FAR Online.

– FAR Online AI använder de nya tekniska möjligheter som finns på marknaden i dag, samtidigt som vi värnar om att använda kvalitetssäkrade källor för alla sökningar, säger David Nylund, förlagschef på FAR och ansvarig utgivare för FAR Online, i en kommentar till lanseringen.

FAR ONLINE är den ledande digitala informationstjänsten inom ekonomi och samlar alla ekonomiska regelverk på ett ställe. När det sker regeländringar uppdateras tjänsten, så att den senaste versionen alltid finns tillgänglig för licenstagare. Cirka 12 500 personer och över 3 000 företag använder FAR Online i sin verksamhet.

FAR Online

David Nylund

Förlagschef

08-402 75 17 david.nylund@far.se