2023-10-18
Press

Självskattningstest ger företag hållbarhetsperspektiv på den egna skattehanteringen

I dag lanserar FAR ett nytt verktyg som stöttar företag och koncerner i att se på den egna skattehanteringen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Verktyget, ett självskattningstest, ger möjlighet att tydliggöra utvecklingsbehov och förbättringsåtgärder utifrån varje bolags specifika situation.

– Skatt är i högsta grad en hållbarhetsfråga och vi ser ett ökat fokus hos de större bolagen att förmedla en ökad transparens kring skattehanteringen. Detta är också något som efterfrågas av deras intressenter, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Digitalt självskattningstest

För att möta företags ökade efterfrågan på rådgivning kring regelefterlevnad, har FAR utvecklat ett digitalt självskattningstest kring skatt och hållbarhet. Testet är framtaget av FAR:s strategigrupp Skatt i samarbete med representanter för FAR:s medlemsbyråer.

– Det FAR lanserar nu är ett självskattningstest, som visar organisationens mognadsgrad utifrån ett antal fokusområden. Resultatet visar översiktligt vad som är bra – och vad som kan förbättras, berättar Per Holstad, auktoriserad skatterådgivare på EY och ordförande i FAR:s strategigrupp Skatt.

Bra grund för diskussioner med rådgivaren

Deltagare på FAR:s seminarium ”Skatten och hållbarheten på FAR-dagen den 21 september fick en förhandsvisning av testet och responsen blir positiv.

– Testet är en bra bas för diskussioner mellan auktoriserade skatterådgivare och deras kunder. Det är ett nytt sätt att diskutera skattehantering och hållbarhet som vi hoppas kan ge konstruktiva förslag på hur företaget ska gå vidare, menar Peter Lindstrand, skatteexpert och konsult på FAR.

FAR:s självskattningstest för skattehantering ur ett hållbarhetsperspektiv

Kontakter för mer information

  • Hans Peter Larsson, FAR:s skatteansvarige, hans.peter.larsson@far,se, 070-305 18 55
  • Peter Lindstrand, skatteexpert och konsult på FAR, peter.lindstrand@far.se, 070-929 31 97
  • Per Holstad, auktoriserad skatterådgivare EY, ordförande i FAR:s strategigrupp Skatt, per.holstad@se.ey.com