2023-09-04
Nyheter

FAR lanserar självskattningstest om skatt och hållbarhet

I oktober lanserar FAR ett självskattningstest om skatt och hållbarhet. Testet är tänkt att hjälpa företag och rådgivare som vill få en bättre bild av hur långt man kommit i arbetet med hållbar skattehantering och behöver råd om vilka delar som behöver utvecklas.

Näringslivet har under en längre tid fått alltmer omfattande skatteregler att följa. Såväl i Sverige som inom OECD och EU tas löpande initiativ för att minska utrymmet för avancerad skatteplanering. Det har lett till en komplicerad skattemiljö för de stora företagen. För att hjälpa företag och rådgivare att navigera i den komplexa miljön har FAR utformat ett självskattningstest. Testet är framtaget av FAR:s expertnätverk för skattefrågor och har fokus på skatt, policy, bolagsstyrning och transparens.

– Det känns väldigt bra att vi kunnat ta ett gemensamt grepp i branschen för att stötta företagen i deras arbete med hållbar skattehantering. Testet ger en god inblick i hur långt företaget kommit i sitt arbete med hållbar skattehantering och vilka processer som behöver utvecklas. Resultatet kan vara ett bra stöd för fortsatta diskussioner mellan rådgivare, revisor och kund, säger Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, lärare i yrkesetik för skatterådgivare och FAR:s konsult i internationella skattefrågor. 

Självskattningstestet kommer att finnas tillgängligt på far.se i oktober. Det kommer att bli en förhandsvisning av testet på FAR-dagen den 21 september.

Bakgrund

Självskattningstestet är ett initiativ av Strategigrupp Skatt som leds Per Holstad på EY. En arbetsgrupp bestående av rådgivare från de fyra största byråerna har utformat testet med stöd av Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, lärare i yrkesetik för skatterådgivare och FAR:s konsult i internationella skattefrågor.   

Medlemmar i arbetsgruppen:

Jens Gullfeldt, Deloitte

Maria Andersson, KPMG

Kim Jokinen, PwC

Christina Hammarstrand, EY (senare Linnea Jacobsen)

Peter Lindstrand

Auktoriserad Skatterådgivare FAR

peter.lindstrand@far.se

Skatteseminarium på FAR-dagen 21 september

Det finns ett ökat fokus på regelefterlevnad och att betala rätt skatt i alla de länder ett företag är verksam i. Olika intressenter kräver också en ökad tydlighet och transparens kring de skatter som bolagen betalar. Att på olika sätt försöka undvika att betala skatt är inte längre acceptabelt.

Hur påverkar detta rådgivningen och vilka nya affärsmöjligheter för auktoriserade skatterådgivare innebär denna samhällsutveckling?

Nytt seminarium om skatt och hållbarhet

Ett extrainsatt seminarium på FAR-dagen den 21 september i Mälarsalen på Münchenbryggeriet i Stockholm belyser den senaste utvecklingen inom skatterådgivning. Seminariet leds av Jens Gullfeldt, Deloitte, och Peter Lindstrand, skattekonsult på FAR och tidigare partner på PwC.

På seminariet presenteras självskattningstestet för första gången publikt.

Har du redan anmält dig till FAR-dagen? Anmäl ditt intresse för skatteseminariet till jane.unger@far.se

Är du inte anmäld till FAR-dagen? Mer information om FAR-dagen hittar du här. För frågor kring efteranmälan och kostnader, kontakta Jane Unger.