2022-09-22
Press

Land-för-landrapportering av skatter vinnare av CH Witts pris

CH Witts pris tilldelas 2022 Axel Hilling, Niklas Sandell, Amanda Sonnerfeldt och Anders Vilhelmsson för artikeln Land-för-landrapportering av skatter – en ur hållbarhetsvinkel missad möjlighet, publicerad på tidningenbalans.se. En välskriven artikel som lyfter ett ämne intressant ur ett samhällsperspektiv, konstaterar juryn.

− Vi är mycket glada och stolta över priset! Det finns inget bättre bevis på att vår forskning är relevant för branschen. Senare års snabba utveckling av hållbarhetsrapportering och ESG-rating har förändrat synen på företagsbeskattning. Ny, omfattande och heterogen reglering kring skatterapportering gör området mycket komplicerat och vi är glada att PwC, FAR och Balans uppmärksammar detta genom att tilldela vår artikel CH Witts pris, säger Axel Hilling, som tillsammans med de övriga författarna är verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Priset instiftades av PwC till CH Witts minne och delades första gången ut 1981.

Juryns motivering

”Författarna ger en övergripande och pedagogisk bild av offentlig land-för-landrapportering av skatter inom EU. Läsaren får en god inblick i hur den aktuella regleringen förhåller sig till EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering.

Det är en välskriven artikel som lyfter fram ett ämne som är mycket intressant ur ett samhällsperspektiv. Den tydliga strukturen hjälper läsaren att navigera bland olika regelverk och lagstiftningsinitiativ på nationell, europeisk och global nivå. Författarna pekar på svagheten hos en del av regelverken som kanske inte fyller sitt syfte och ger även förslag på förbättringar. Juryns förhoppning är att den ska inspirera till fortsatta diskussioner kring ämnet ur ett hållbarhetsperspektiv.”

Den vinnande artikeln publicerades på tidningenbalans.se den 3 februari 2022.

Hedersomnämnande 1

Ett hedersomnämnande ges av juryn till Christina Gustafsson, Stellan Lundström och Bo Nordlund för artikeln Hur borde innehav av samhällsfastigheter redovisas? publicerad på tidningenbalans.se 31 januari 2022. 

Juryns motivering lyder:

”Artikeln tar upp ett ämne som har väckt starka känslor de senaste åren. Privata aktörer investerar i samhällsfastigheter i allt större utsträckning. Något som däremot inte uppmärksammats lika mycket är frågan om hur tillgångar och skulder i dessa upplägg ska redovisas. Författarna visar med hjälp av ett tydligt exempel att frågan inte är så lätt att besvara. Juryn uppskattar att denna typ av aktuella ämnen tas upp i Balans och därmed främjar en konstruktiv samhällsdebatt.”

Hedersomnämnande 2

Ett hedersomnämnande ges också till Elina Malmström för artikeln En förändring från struktur till professionell bedömning? publicerad på tidningenbalans.se den 30 augusti 2021. 

Juryns motivering lyder:

”Författaren behandlar ett ständigt aktuellt ämne i sin avhandling ”An audit is an audit”. Ska det finnas en anpassad revisionsstandard för revisionen av mindre företag och vad är god revisionskvalitet? Tack vara en intressant tillbakablick får läsaren en större förståelse för var vi är idag. Det är en välskriven artikel, med egna reflektioner, som berör många i revisionsbranschen och därför väcker stort intresse bland Balans läsare.”

CH Witts pris delades ut av juryns ordförande Johan Rippe, PwC, i samband med FAR:s årsstämma den 22 september.

Juryns medlemmar:

  • Johan Rippe, PwC, juryns ordförande
  • Sophie Nachemson-Ekwall, Phd forskare social hållbar finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm, Director PwC ESG Social & Sustainable Supply Chain
  • Eva Fallenius, CEO Assistant, Internal Communication & Public Affair Manager RN Nordic AB
  • Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker
  • Charlotta Marténg, Balans chefredaktör

Kontakt: Juryns ordförande Johan Rippe, PwC, johan.rippe@pwc.com, 0709-291188

 

Vinnande artikel:

Land-för-land-rapportering av skatter – en ur hållbarhetsvinkel missad möjlighet

Hedersomnämnande 1

Hur borde innehav av samhällsfastigheter redovisas?

Hedersomnämnande 2

En förändring från struktur till professionell bedömning