2022-10-25
Press

Förändra BAS-kontoplanen med stor försiktighet

BAS-kontoplanen behöver ses över, men förändringarna måste vara tydligt motiverade och en genomgripande konsekvensanalys behöver göras. Det skriver FAR i sitt svar på BAS-intressenternas Förenings förslag till förändringar av Sveriges vanligaste kontoplan.

BAS-kontoplanen är den vanligaste kontoplanen bland svenska företag och ses som standard i branschen. Cirka 95 procent av alla företag i Sverige använder någon form av BAS-kontoplan för att kontera sina affärshändelser.

Ny struktur och färre konton

BAS-intressenternas Förening (BAS) publicerade i augusti de första förslagen till förändrad BAS-kontoplan. BAS föreslår att flera konton tas bort, men också att en ny struktur införs för anläggningstillgångar. Förslagen är den första av sex delar av en större översyn som beräknas blir klar under nästa år och möjligheten att lämna synpunkter har varit öppen för alla.

Förändringar medför kostnader

FAR anser att större förändringar av BAS-kontoplanen bör göras med stor försiktighet och med mycket eftertanke. En anledning är att företagen under åren har gjort stora investeringar, inte bara i systemstöd, utan även konteringsmallar, analysverktyg och inte minst i kunskapen hos enskilda medarbetare. FAR vill därför att BAS gör en mer genomgripande konsekvensanalys av sitt förslag, för att se om de förbättringar som föreslås är motiverade utifrån de kostnader som förväntas uppstå på grund av den föreslagna uppdateringen.

Kan BAS-kontoplanen underlätta hållbarhetsrapportering?

FAR håller dock med om att en översyn bör göras, men föreslår att förändringarna begränsas till att lägga till och ta bort enskilda konton som behövs eller inte längre behövs. Förslag på nya konton kan vara sådana som är kopplade till hållbarhet, till exempel särskilda konton för solcellspaneler och liknande. Fler och fler företag kommer att upprätta en hållbarhetsredovisning under de kommande åren och det kan vara av intresse för BAS att undersöka hur kontoplanen kan underlätta en sådan rapportering.