2022-05-03
Press

Yrkesroller som gör skillnad – fördjupning i FAR:s senaste branschrapport

Revisions- och rådgivningsbranschen erbjuder många stimulerande och utvecklade yrkesroller och har stått stabil under pandemin. Det framkommer av FAR:s branschrapport 2022 som har fokus på att beskriva yrkesrollerna i branschen. Branschen består i Sverige av drygt 14 000 företag som tillsammans omsätter cirka 44,2 miljarder kronor och har ungefär 37 000 anställda.

- Branschen erbjuder många spännande karriärmöjligheter för den som vill göra nytta i näringsliv och samhälle. Det är en bransch i snabb förändring med ett ständigt lärande och möjlighet till stor variation, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD för FAR.

Det här är FAR:s andra branschrapport och fokus 2022 ligger på att skapa en fördjupad bild och ökad kunskap om vad det egentligen innebär att arbeta i revisions- och rådgivningsbranschen. Ett antal workshops har hållits med företrädare för olika yrkesroller i branschen.

Branschen får det ekonomiska ekosystemet att fungera

Den bild som kommer fram i rapporten är att det är stimulerande yrken för ofta högpresterande personer. Det är utvecklade arbetsuppgifter, ett ständigt lärande, roller som gör skillnad för kund och samhälle och det finns ett stort engagemang för att hjälpa kunderna, som kan vara små eller stora företag, entreprenörer och ägare. Branschen håller det ekonomiska ekosystemet fungerande i samhället.

- Branschens yrkesroller gör stor skillnad och det framkommer tydligt i den här rapporten där vi verkligen har fördjupat oss i frågorna. Vi vill visa upp alla de möjligheter som finns för unga, hungriga ekonomer som på olika sätt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med alla som redan är med, säger Karin Apelman.

Antalet företag har inte påverkats av pandemin

Branschen har en viktig samhällsfunktion, vilket blivit än tydligare under pandemin. Det återspeglas bland annat i att antalet företag, dess omsättning och antal anställda inte har påverkats av pandemin, utan är i nivå med år 2019.

Antalet aktiebolag uppgår till 14 100 som tillsammans omsätter cirka 44,2 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 37 000 personer. Branschen består av ett fåtal riktigt stora företag medan 95 procent av företagen har färre än fem anställda. Redovisning är det största verksamhetsområdet i branschen följt av revision. Siffrorna i rapporten avser 2020/2021.

Läs FAR:s branschrapport 2022