2022-12-01
Press

Hållbarhetsfrågan formar framtidens revisions- och rådgivningsbransch

Hållbarhet, kompetensförsörjning och digitalisering är de huvudsakliga områden som kommer att forma framtidens revisions- och rådgivningsbransch. Det är resultatet i FAR:s senaste framtidsstudie, som har arbetats fram i samarbete med analysföretaget Kairos Future och tar sikte på år 2030.

Av de tre områdena hållbarhet, kompetensförsörjning och digitalisering framstår kompetensförsörjningen som den största och mest akuta utmaningen. I konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir det alltmer angeläget att branschens aktörer kan både rekrytera och behålla personal, för att säkerställa att kompetensen i organisationen motsvarar de behov som marknaden har.

I det längre tidsperspektivet kommer hållbarhetsfrågorna och digitaliseringen att ha störst betydelse för revisions- och rådgivningsbranschen.

– Min förhoppning är att den här framtidsstudien ska bidra till att skapa förståelse för utvecklingen och de förändringar som spås ha störst betydelse för revisions- och rådgivningsbranschen. Och att den ska vara ett verktyg i den ständigt pågående förändringsprocess som såväl samhället som branschen befinner sig i, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Detta är FAR:s tredje framtidsstudie. Den första gjordes 2013 och därefter gjordes en uppföljare 2016. Samtliga framtidsstudier har tagits fram i samarbete med Karios Future.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se