2021-09-23
Press

FAR summerade intensivt år på årsstämman

– FAR:s medlemmar har arbetat hårt för att hjälpa företagen att ta sig igenom coronakrisen, och det är uppenbart att revisions- och rådgivningsbranschen har blivit en allt viktigare samhällsfunktion. Det sade Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR:s årsstämma.

Snabb digital utveckling till följd av pandemin

På stämman, som hölls digitalt i Stockholm torsdagen den 23 september, behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2020-april 2021. Året präglades av pandemin och iscensatte bland annat en snabb digital utveckling av produkter, tjänster och arbetssätt. FAR, som är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomi, ställde till stor del om till digitala utbildningar.

Hållbarhet i fokus

– Vi ägnar stor kraft åt hållbarhetsfrågorna där det sker många olika initiativ som kommer påverka vår bransch de kommande åren, sade Karin Apelman och lyfte som ett exempel det seminarium som hölls efter stämman om hur branschen kan bidra till att klimatmålen nås.

Styrelse 2021/2022

På stämman gjordes också ett antal val till nya ledamöter i FAR:s styrelse och till olika nämnder.

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. 

Ordförande, omval: Åsa Lundvall, EY 

Förste vice ordförande, omval: Hans Warén, Deloitte

Andre vice ordförande, omval: Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå  

Styrelseledamöter, nyval: Nicklas Bohman, Aspia, Erik Emilsson, Revideco och Tina Zetterlund, KPMG,

Styrelseledamöter, omval: Dan Beitner, KPMG, Kajsa Boqvist, PwC, Helena Dale, Balansen, Micael Engström, EY, Peter Ekberg, Deloitte, Anna Johnson, Grant Thornton, Helena Kaiser de Carolis, PwC , Anna Nilsson, Grant Thornton och Malin Nilsson, BDO

Patrik Anderbro, KPMG, Marianne Sandén-Ljungberg, Mazars, Set och Ola Gunnarsson, Aspia, hade avsagt sig omval.

Nya ledamöter i kvalitetsnämnder

FAR har tre kvalitetsnämnder, med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen, nämligen kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning.

Samtliga ledamöter i kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet omvaldes och till ordförande omvaldes Inger Nylander, Deloitte Växjö.

Till nya ledamöter för kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet valdes Harald Jagner, Deloitte, Filip Laurin, BDO och Gunilla Svedberg, iRevision. Till ordförande omvaldes Annika Engström, EY.

Till nya ledamöter till kvalitetsnämnden för skatterådgivning valdes Mikael Knutsson, Grant Thornton. Till ordförande omvaldes Torbjörn Hagenius.

Valberedning

Till nya ledamöter i valberedningen valdes Carina Hedrum, PBAB Redovisning & Revision, Malin Lüning, Deloitte och Anders Persson, Mazars.