2021-09-23
Press

CH Witts pris till Henrik Persson för artikel om förvaltningsrevision

Henrik Persson, auktoriserad revisor på Deloitte, tilldelas CH Witts pris 2021 för bästa artikel i FAR:s tidning Balans. Artikeln "Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden" uppfyller alla kriterier som kan ställas på en vinnare, konstaterar juryn.

Henrik Persson, auktoriserad revisor på Deloitte, tilldelas CH Witts pris 2021 för bästa artikel i FAR:s tidning Balans. Artikeln Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden är publicerad i Balans fördjupningsbilaga nr 3 2020. Artikeln uppfyller alla kriterier som kan ställas på en vinnare, konstaterar juryn.

− Det här är den finaste utmärkelsen jag någonsin har fått, en milstolpe verkligen. I min värld är det ju ett av de mest prestigefyllda priserna man kan få. Det är roligt att Balans finns och att man kan få skriva och bidra med något så här, jag är jätteglad, säger Henrik Persson.

Priset instiftades av PwC till CH Witts minne och delades ut första gången 1981.

Juryns motivering

”Författaren lyfter fram ett antal problem och svagheter i den nuvarande vägledningen till förvaltningsrevisionen. Genom egna erfarenheter och diskussioner med kollegor konstaterar han att stor tonvikt ofta läggs på inhämtning och genomgång av formalia. Detta arbete är oftast frikopplat från den finansiella revisionen. Genom ett antal konkreta förslag vill författaren bidra till en högre kvalitet i revisionen och bättre underbyggda uttalanden som vägledning till stämman i ansvarsfrihetsfrågan.

Det här är inte bara en välskriven artikel. Den behandlar dessutom ett ständigt aktuellt ämne, som på ett positivt sätt är speciellt för Sverige. Därtill har den både analys av ett problem och förslag till förbättringar, vilket juryn gärna ser i ett vinnande bidrag. Ovanpå det utstrålar artikeln kompetens och egen upplevd erfarenhet, vilket ger hög trovärdighet. Den fyller alla kriterier vi kan ställa på en vinnare.”

Hedersomnämnande till artiklar om bostadsrättsföreningar

Juryns hedersomnämnande ges i år till Ole Deurell för artikeln ”Avskrivningar på byggnad i bostadsrättsföreningar – inte en lämplig metod för nödvändigt sparande” publicerad i Balans fördjupningsbilaga nr 1 2021 och Johan Törnquist för artikeln ”Framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar” publicerad i Balans fördjupningsbilaga nr 3 2021. Juryns motivering lyder enligt följande:

”Debatten om redovisning i bostadsrättföreningar har pågått under flera år. Det handlar om stora ekonomiska värden och många berörs, men okunskapen på området är stor. Båda författarna anser att det behövs en översyn av lagstiftningen men de har olika uppfattningar om vad som behöver göras.

Det är mycket värdefullt för Balans läsare att få ta del av denna typ av debatt! Att Törnquist lyfte pennan och gav sin syn på Deurells välskrivna och detaljerade artikel ser vi som mycket positivt. Parallellt pågick även en livlig debatt på Balans hemsida. Det är så vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för arbetet kring exempelvis framtidens bostadsrättsföreningar. Juryn vill uppmuntra till fler konstruktiva debatter, både i tidningen och på nätet.”

Priset delades ut av juryns ordförande Johan Rippe, i samband med FAR:s årsstämma 23 september.

Juryns medlemmar

  • Johan Rippe, PwC, juryns ordförande
  • Sophie Nachemson-Ekwal, forskare Center for Sustainability Research Stockholm School of Economics. Rådgivare Ramboll Management Consulting Social hållbar finansiering
  • Eva Fallenius, civilekonom Renault Group
  • Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och ekonomijournalist
  • Charlotta Marténg, Balans chefredaktör

Kontakt för detta pressmeddelande

Juryns ordförande Johan Rippe, PwC, johan.rippe@pwc.com, 0709-291188

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

https://www.tidningenbalans.se/fordjupning/forvaltningsrevisionen-behov-av-utveckling-av-den-goda-revisionsseden/

Charlotta Marténg

Charlotta Marténg

Chefredaktör Balans

08-506 112 49 charlotta.marteng@far.se