2021-10-06
Press

Fortsatt starkt förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har ökat det senaste året. Det visar den senaste undersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av FAR.
– Det är med stolthet jag kan konstatera att vår bransch och FAR:s medlemmar åtnjuter ett stort förtroende hos näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

Förtroendet för revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare är fortsatt starkt och har ökat det senaste året. Det visar den senaste undersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av FAR.

FAR låter regelbundet göra undersökningar och den senaste förtroendemätningen, som gjordes i maj 2021, visar på fortsatt högt förtroende hos företagsledare och politiker.

Högt förtroende bland politiker och företagsledare

– Det höga förtroendet för revisions- och redovisningsbranschen bland politiker och företagsledare står sig på en hög nivå. Bland företagsledare ökar också förtroendet från redan otroligt höga värden. 94 procent av företagsledarna svarar att man har stort förtroende för branschen. Bland politikerna är det 95 procent som har stort förtroende, säger Erik Lundbom på Kantar Sifo, som gjort den senaste undersökningen och även de tidigare 2019 och 2017.

Positiv utveckling

Kantar Sifo har gjort telefonintervjuer med 300 företagsledare från företag och 100 telefonintervjuer med riksdagsledamöter och ordföranden i kommunstyrelser. Kantar Sifo har även pejlat förtroendet hos allmänheten via sin onlinepanel med drygt 1 000 svarande.

– Den svenska allmänheten har svårt att bedöma sitt förtroende för branschen, men den positiva utvecklingen med ökat förtroende står sig, säger Erik Lundbom.

Stort förtroende för att revision gör nytta

De yrkesgrupper som har störst förtroende hos företagsledare är läkare, därefter poliser och på tredje och fjärde plats revisorer och redovisningskonsulter. Förtroendet för skatterådgivare har ökat markant i årets undersökning. Hos politiker är det också läkare och poliser som har högst förtroende med domare på tredje plats följt av revisorer. Allmänheten har störst förtroende för läkare, poliser och domare. 53 procent av allmänheten har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen och drygt 80 procent uppger att nyttan med revision är stor inom såväl privata företag som offentlig verksamhet och i kommuner.

Branschens kompetens har hjälpt företag i pandemin

– Det är med stolthet jag kan konstatera att vår bransch och FAR:s medlemmar åtnjuter ett stort förtroende hos näringsliv och samhälle. Att vi har stärkt vårt förtroende de senaste åren tror jag delvis beror på att vår kunskap och kompetens har betytt mycket i att ta Sverige igenom pandemin, säger Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.