2021-03-08
Press

Remiss – Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FI dnr 20-22556)

FAR tillstyrker Finansinspektionens förslag till föreskrifter om Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FI dnr 20-22556).