2021-03-08
Press

Delägarskapet under förändring

Andelen kvinnor på delägarnivå närmar sig 30 procent. Och för första gången är alla beslutsfattande enheter Balans tittar på i sin årliga undersökning jämställda.

Med 27 procent kvinnor bland delägarna närmar sig andelen kvinnliga delägare på de största revisions- och rådgivningsbyråerna nu ”den kritiska massan” på 30 procent. Samtidigt visar det sig – för första gången i Balans jämställdhetsundersökning – att alla andra beslutande enheter som mätts under mer än tio år nu är jämställda: styrelser, ledningsgrupp och övriga chefer består i genomsnitt av minst 40 procent kvinnor.

− Men skillnaderna mellan byråerna är stora och vi säger grattis till Grant Thornton som fortsätter att befästa sin position som branschledare inom jämställdhet, säger Charlotta Marténg, Balans chefredaktör.

Förra året var den stora skrällen att det var helt jämställt på VD-nivå, en siffra som håller i sig även i år.

− På VD-nivå är det lätt att ta reda på hur det ser ut, men när det gäller andra nivåer har Balans uppgifter som inte finns samlade och analyserade någon annanstans. Det är ett värdefullt initiativ. För med ett tydligt faktaunderlag går det att följa utvecklingen över tid och urskilja mönster, och sedan utifrån det arbeta strukturerat för att komma framåt, säger Karin Apelman, FAR:s VD och generalsekreterare.

Tidningen Balans jämställdhetsundersökning har genomförts elva år i rad och är uppmärksammad inom branschen.

– Det är alltid spännande att få se resultatet av jämställdhetsundersökningen. Under åren har vi också fått höra att Balans har varit en blåslampa som bidragit till att förbättra medvetenheten kring jämställdhetsfrågorna, säger Charlotta Marténg.

Undersökningen i korthet:

Andel kvinnliga delägare 27 procent (26 procent)

Andel kvinnor i styrelserna 40 procent (34 procent)

Andel kvinnor i ledningsgrupperna 44 procent (38 procent)

Andel kvinnor i gruppen övriga chefer 54 procent (52 procent)

Andel kvinnor bland nyinvalda delägare 38 procent (37 procent)

Förra årets siffror inom parentes

Undersökningen är genomförd bland FAR:s åtta största medlemsbyråer. Siffrorna bygger på byråernas egna uppgifter och är inhämtade via mejl i januari 2021. Byråerna som granskats är: Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Undersökningen gjordes första gången 2005, men har gjorts årligen sedan 2010.

Tidningen Balans ges ut av FAR AB. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

För frågor om undersökningen kontakta chefredaktör Charlotta Marténg, tel 08 – 506 112 49, charlotta.marteng@far.se

www.tidningenbalans.se hittar du alla artiklar om Balans jämställdhetsundersökning 2021 och tidigare års undersökningar.