2021-06-17
Press

FAR startar pilotprojekt om RPA i redovisningsverksamhet

Fyra revisions- och redovisningsbyråer deltar i FAR:s pilotprojekt inom RPA. Syftet är att ta fram en standardiserad lösning för branschen, och som exklusivt ska erbjudas FAR:s medlemmar.De fyra byråerna är Dalacc by EE i Ludvika, MPC Consulting i Stockholm, Redo i Jönköping och Revideco med kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Sundsvall.

FAR startar pilotprojekt om RPA i redovisningsverksamhet

Fyra revisions- och redovisningsbyråer deltar i FAR:s pilotprojekt inom automatiserad inhämtning och bearbetning av information, RPA. Syftet är att ta fram en standardiserad lösning för branschen, och som exklusivt ska erbjudas FAR:s medlemmar.

FAR avser att, tillsammans med sin samarbetspartner bots&, utveckla en tjänst där extern information för byråns alla kunder hämtas in och bearbetas utan handpåläggning. Tjänsten innebär att byrån frigör tid som kan användas till att skapa nya värden för kunderna, till exempel i form av rådgivning.

 Vi vill utveckla och driva viktiga frågor tillsammans med branschen. För många är digitalisering inom redovisning en viktig fråga och vi vill stötta våra medlemmar på den resan, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR och kontaktperson för projektet.

  Digitalisering en prioriterad fråga inom FAR
  Digitalisering är ett prioriterat område inom FAR och RPA är aktuellt på många sätt. Förutom att utveckla ett nytt medlemserbjudande har RPA också sin givna plats i FAR:s utbildningsprogram.

  I pilotprojektet deltar fyra revisions- och redovisningsbyråer som alla har både erfarenhet av, och ett stort intresse för, digitalisering. Under hösten ska de delta i workshops, ge feedback och tillsammans med arrangörerna identifiera var RPA gör bäst nytta inom redovisning. De fyra byråerna är

  • Dalacc by EE, Ludvika
  • MPC Consulting, Stockholm
  • Redo, Jönköping
  • Revideco, Skellefteå, Stockholm, Göteborg och Sundsvall