2021-08-30
Press

Nio nominerade till pris för Sveriges bästa årsredovisning

Vilka börsföretag har gjort Sverige bästa årsredovisningar för 2020? Den 30 september vet vi för då presenteras vinnarna – och redan nu finns det tre nominerade i varje storleksklass.

I klassen stora bolag (Large Cap) är de nominerade Alfa Laval, Boliden och Volvo. I klassen medelstora bolag (Mid Cap) är de nominerade Addnode, SAS och VBG Group. I klassen små bolag (Small Cap) är de nominerade Alligator Bioscience, Bergs Timber och Egetis Therapeutics.

– Juryn tittar på helheten i årsredovisningen och premierar att den är väl disponerad, har tydlig och företagsspecifik information och en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information, säger Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn.

Priset för Årets bästa redovisning har delats ut i över 50 år. Arrangörerna är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. 

Urvalet är alla bolag som är listade på Nasdaq Stockholm på de olika listorna. Juryn har förutom Nils Liliedahl bestått av Annica Gerentz, kommunikationschef FAR, Anders Haskel fristående finansanalytiker och Pontus Herin, ekonomijournalist.

Vinnarna offentliggörs 30 september
Vinnarna offentliggörs på en prisutdelning som webbsänds kl 16:00-17:00 den 30 september.

Hållbarhetsfrågor allt viktigare
Kraven på transparens i hållbarhetsfrågor har ökat avsevärt och det är en tydlig trend i 2020 års årsredovisningar att hållbarhetsinformationen har förädlats. Sedan förra året fungerar FAR:s specialistgrupp för hållbarhet som ett bollplank till juryn för att bedöma företagens hållbarhetsredovisning.
– Hållbarhet blir allt viktigare att integrera i rapporteringen och det påverkar affärsmodellen, säger Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp.

Pris för Bästa design
Bland de nio nominerade kommer också ett pris att delas ut av Sveriges Kommunikatörer för bästa design.
– Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga och som stärker och särskiljer varumärket. Design skapar den helhet och det intryck som en årsredovisning vill ge. Den kan inspirera och bygga förtroende, det vill vi premiera, säger Hanna Brogren generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer.

De vinnande bolagen av utmärkelsen Sveriges bästa årsredovisning och bästa design offentliggörs 30 september på tävlingens hemsida www.sverigesbastaarsredovisning.se

Annica Gerentz

Kommunikationschef

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se

Följ prisutdelningen online

Vinnarna offentliggörs på en prisutdelning online den 30 september klockan 16.00. Följ webbsändningen här.

I samband med prisutdelningen presenterar juryn sitt arbete och evenemanget beräknas pågå en timme.