2021-08-23
Press

FAR tillstyrker Finansinspektionens förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

FAR tillstyrker Finansinspektionens förslag till nya
regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder (FI Dnr 21–1660).

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder (FI Dnr 21–1660).

FAR tillstyrker förslaget.

Tidigare remissvar hittar du här.