2019-09-24
Press

Epiroc, Corem och NCAB får pris för Sveriges bästa årsredovisning

Verkstadsföretaget Epiroc, fastighetsbolaget Corem Property Group och mönsterkortsleverantören NCAB Group vinner årets pris Sveriges bästa årsredovisning 2018 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Epiroc emottar även priset för Bästa design 2018.

Verkstadsföretaget Epiroc, fastighetsbolaget Corem Property Group och mönsterkortsleverantören NCAB Group vinner årets pris Sveriges bästa årsredovisning 2018 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Epiroc emottar även priset för Bästa design 2018.

Sveriges Bästa Årsredovisning avser hur bolag noterade på Nasdaq Stockholm presenterar information i sin årsredovisning. Granskningen avser kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Härutöver utses en vinnare för Bästa design. Urvals- och granskningsprocessen bygger på kvalitativ ansats, där presentationen av finansiell och annan information analyseras. I den senare kategorin granskas årsredovisningarnas vd-ord, samt avsnitt om mål- och måluppfyllelse, affärsidéer och strategier samt affärsområdesinformation. Även marknads- och konkurrensanalyser granskas, liksom riskanalyser, hållbarhetsredovisningar och bolagsstyrning, samt årsredovisningarnas grafiska utformning. Årsredovisningar från företag som har vunnit priset under de tre senaste åren och avnoterade bolag ingår inte i urvalet.

Av samtliga aktiebolag på Nasdaq-listan, i år 301 stycken, har sju till tio bolag gallrats fram med god information inom ovanstående områden, varvid ett omröstnings- och diskussionsförfarande har resulterat i årets vinnare av Sveriges bästa årsredovisning 2018.

Large Cap (84 bolag). Vinnare: Epiroc

Verkstadsbolaget Epiroc knoppades av från Atlas Copco i juni 2018 och enligt juryn finns många likheter mellan båda bolagens redovisningar som håller hög kvalitet. Även om konkurrensen är hård och Epirocs årsredovisning inte är den mest omfattande, så visar bolaget ”att det är fullt möjligt att mer kortfattat berätta det man vill kommunicera, inte minst med hjälp av ett effektivt språk och en väl avvägd kombination av text, sammanfattningar och grafik”, enligt juryn.

Sammanfattande rutor som fungerar mycket bra och intressant grafik och ingående förklaringar av produkter och verksamhet på en hög nivå får höga omdömen. En läsare kan även fördjupa sig i fallstudier och därmed få mer kunskaper om Epiroc. Ett informativt hållbarhetsavsnitt kopplar ihop bolagets nyckeltal med FN:s mål inom hållbarhet på ett intressant sätt, framhåller juryn. Utvecklingsbara avsnitt är bland annat det om marknad, men sammantaget, anser juryn är ”börsnykomlingen Epiroc en värdig vinnare i klassen stora bolag”.

Mid Cap: (120 bolag). Vinnare: Corem Property Group

I motiveringen framhåller juryn att fastighetsbolaget Corem från omslag och inledande sidor ger läsaren en bra verksamhetsbild. ”Det är uppriktigt och rakt beskrivet – inga försköningar eller layoutmässiga reklamidéer – signalen är tydlig: här är det förståelse och insikt hos läsaren som har prioriterats”, skriver juryn. I år har ”tiden mognat för att utnämna företagets årsredovisning till den bästa i klassen medelstora bolag”.

Corem visar enligt juryn på en hög ambition att ”med god pedagogik och angeläget tilltal förklara sin verksamhet och affärsmodell”. Att många tabeller och diagram ersätter eller kompletterar texter ger ett extra plus. Utvecklingsbara områden är att formella delar som förvaltningsberättelse, notapparat och bolagsstyrning hade kunnat hålla lika hög ambition, och att text, bild och illustrationer hade kunnat blomma ut lite mer i vd-ordet.

Small Cap (97 bolag). Vinnare: NCAB Group

Mönsterkortsleverantören NCAB uppvisar, trots en kort börshistorik med introduktion på börsen i juni 2018, en hög ambition att leverera finansiell information. Särskilt framhålls marknads- och trendbeskrivningen, samt konkurrensanalysens, som underlättar förståelsen av bolagets strategi och affärsmodell.

För läsaren är det tydligt, skriver juryn ”var i värdekedjan som NCAB befinner sig och strukturen på företagets kundbas. Läsaren får också snabbt en bra bild över hur marknaden för mönsterkort fungerar, något som naturligtvis är positivt då många av ett börsbolags intressenter inte har den branschkunskap som företagen inte sällan tycks tro att vi som läsare besitter”. Bolaget får höga omdömen för väl utformade kundcase och intervjuer med medarbetare, samt för hållbarhetsavsnittet. Även om det finns utvecklingsbara delar i form av layout och grafisk form, så uppfyller bolagets årsredovisning nästan alla förväntningar, vilket gör NCAB till ett föredöme, en väl värdig vinnare i klassen små bolag, enligt juryn.

Bästa design: Epiroc

Ett av kriterierna för detta pris är att budskap, innehåll, språk, bild och grafisk form tillsammans ska skapa en förtroendeingivande helhet. ”Årets bästa design 2018 går till ett bolag som med konsekvent design, särskiljande färger och grafiskt berättande snabbt har etablerat ett starkt DNA med hjälp av inspirerande design".

”Det råder ingen tvekan om vad detta bolag gjort i år och vill göra framåt. Varenda sida i denna årsredovisning förmedlar bolagets identitet. Här används färg, bilder, grafik och formgivning i en samlad design som sätter ett känslomässigt avtryck på direkten – och som fastnar i minnet. Årets vinnare Epiroc visar nyttan av god design”.

Utdelningen av priset Sveriges bästa årsredovisning skedde för 54:e gången på Epicenter i Stockholm, 19 september.

Priset är ett samarbete mellan FAR, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), Nasdaq och Sveriges kommunikatörer.

Jury

Juryn bestod, liksom i fjol, av fyra personer. Dessa är Nils Liliedahl, juryns ordförande, från Sveriges Finansanalytikers Förening; Anders Haskel, fristående analytiker och journalist; Pontus Herin, journalist, samt Annica Gerentz, kommunikationschef på FAR.

I kategorin Bästa design, som delades ut till det bolag som hade mest estetisk och funktionell utformning av sin årsredovisning, bestod juryn av Hanna Brogren, generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer, och Thomas Sjöberg, varumärkeskonsult på Trinken och Annica Gerentz, FAR.