2019-09-19
Press

Carl Henrik Witts pris 2019 till Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv

Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv har belönats med CH Witts pris 2019 för bästa artikel i Balans för artikeln ”Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?”. Artikeln är publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018 och är en av flera artiklar under vinjetten Nytt från Akademin. I juryns kriterier ingår språk, självständighet, kunnande och nyskapande.

Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv har belönats med CH Witts pris 2019 för bästa artikel i Balans för artikeln ”Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?”. Artikeln är publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018 och är en av flera artiklar under vinjetten Nytt från Akademin. I juryns kriterier ingår språk, självständighet, kunnande och nyskapande.

– Utvecklingen går oerhört snabbt och det finns en risk att man bara följer med strömmen och inte hinner stanna upp och reflektera över det som sker. Därför är det viktigare än någonsin att vi vågar sticka ut och debattera frågor där vår bransch kan göra nytta för näringsliv och samhälle, säger juryns ordförande Peter Clemedtson, tillika auktoriserad revisor och styrelseordförande för PwC Sverige.

Juryns motivering lyder:

Det här är en välskriven exposé av nuvarande lagstiftning kring ansvarsfrågan för styrelse och vd. Baserat på detta kvalitetsarbete föreslås ändrade regler för att göra vd solidariskt ansvarig med styrelsen för såväl bolagsstyrnings- som hållbarhetsrapporten. Denna ändring skulle förtydliga ansvarssituationen för bolagsledningar och revisorer och vi ser fram emot att följa utvecklingen inom detta aktuella område. Carl Svernlöv har därtill tagit initiativ till ”Nytt från Akademin”, där han tillsammans med nyexaminerade jurister lyfter fram intressanta rön som framkommit i examensarbeten. Det är ett fantastiskt grepp som fler borde ta efter! Det visar på ett stort engagemang i samhällsdebatten och vi vill därför uppmuntra revisorer att ta liknande initiativ för att belysa viktiga frågor för branschen.

– Så omtumlande och roligt – och dessutom att ha vunnit tillsammans med min kusin Magnus! Jag är otroligt glad över att Nytt från Akademin blir så uppmärksammat. Nu ska jag fira med hustrun och alla andra som är här, säger Carl Svernlöv.

Läs vinnarartikelnÄr vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981, av PwC i samarbete med FAR. Årets pristagare avslöjades i samband med FAR:s årsstämma 19 september. Förutom äran belönas vinnarna med diplom och en vinstsumma på 40 000 kronor. 

De tre nominerade artiklarna till Carl Henrik Witts pris 2019:

  • ”Aktivering av ränta och andra låneutgifter i anskaffningsvärdet för tillgångar i en förändrad skattevärld” av Eva Törning och Peter Nilsson, publicerad i Balans Fördjupning nr 1 2019.
  • ”Se upp med värderingsmultiplar och finansieringsvillkor – nu införs IFRS 16” av Carl Grefberg, publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018.
  • ”Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?” av Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv, publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018.

Juryn Carl Henrik Witts pris 2019:

  • Peter Clemedtson, ordförande, auktoriserad revisor och styrelseordförande PwC.
  • Peter Malmqvist, chef Analysguiden på Aktiespararna.
  • Ewa Fallenius, civilekonom.
  • Johan Rippe, FAR:s ordförande och auktoriserad revisor, PwC.
  • Sophie Nachemson Ekwall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm