2019-11-20
Press

Prestigefyllt digitaliseringspris till FAR Online

Branschorganisationen Accountancy Europe delar ut digitaliseringspriset Best Member Services för 2019 till FAR Online.

Branschorganisationen Accountancy Europe delar ut digitaliseringspriset Best Member Services för 2019 till FAR Online.

Utdelningen skedde under tisdagen i Bryssel och gäller den omgörning av FAR Online som ägde rum under hösten 2018 och framåt.

– Det är naturligtvis jätteroligt att få priset. Vi ser det som en bekräftelse på att vi är på rätt spår i vårt arbete, med digitaliseringen av våra tjänster och med FAR Online, säger David Nylund, förlagschef på FAR som mottog priset i Bryssel tillsammans med Stefan Öhman, produktansvarig för FAR Online.

Enligt Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd, så är hjälpmedel som ingår i FAR Online viktiga för medlemmarna, framför allt då allt fler använder sig av FAR:s tjänster för att informera sig inte bara om exempelvis förändringar i regelverk, riktlinjer eller praxis, utan även om vad dessa innebär.

– Utmärkelsen visar att FAR Online inte enbart är ett kraftfullt verktyg för våra medlemmar, utan att tjänsten nu även visar sig vara ett internationellt föredöme, säger Karin Apelman.

Tjänsten har ändrats i grunden för att vara så användbar och tillgänglig som möjligt. Följden har blivit att omsättningen och antalet kunder har ökat.

– Ambitionen har varit att skapa en tjänst som både är användarvänlig och som ger högsta möjliga värde för FAR:s medlemmar och andra kunder, säger David Nylund.

Innehållet på FAR Online är både sökbart via Googles sökmotorer och har stöd för digitalt arbete, exempelvis genom att det går att stryka under, färgmarkera och göra anteckningar, på samma sätt som i en bok.