2019-12-02
Press

​Karin Apelman ny styrelseledamot i Revisionsakademin

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman har invalts som ledamot i styrelsen för Svenska Revisionsakademin (SRA).
​- Jag ser fram emot att vara med och utveckla det viktiga samarbetet mellan akademin, näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman.

FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman har invalts som ledamot i styrelsen för Svenska Revisionsakademin (SRA).
- Jag ser fram emot att vara med och utveckla det viktiga samarbetet mellan akademin, näringsliv och samhälle, säger Karin Apelman.

Svenska Revisionsakademin, SRA, har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin ska initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision, såsom universitets- och högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning. SRA delar ut exempelvis stipendier och priser inom olika områden.

Styrelsen består av 18 ledamöter från universitet och högskolor, privata revisionsbyråer och praktiker. Ordförande är Fredrik Nilsson, professor vid Uppsala universitet.

- Revisionsakademin vill och behöver ha kunniga, starka och kända röster från aktiva personer inom revisionsområdet för att göra skillnad och utföra vårt uppdrag. Karin Apelman uppfyller mer än väl dessa krav och det är glädjande att hon väljs in på den stol som traditionellt innehafts av FAR, säger Fredrik Nilsson, ordförande i SRA.

Läs mer om SRA på www.revisionsakademin.se