Reko-podden

Avsnitt 24 - Digitala underskrifter och digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse

Vilken typ av digital underskrift ska användas vid undertecknande av årsredovisningar och revisionsberättelser? Och bör det finnas en oberoende part som kan intyga att den digitala signaturen är korrekt? Detta och en hel del annat reder vi ut. Gäst i detta avsnitt är FAR:s föreningsjurist Sara Orback.