FAR-podden

Hur ska revisions- och rådgivningsbranschen attrahera fler?

Att fler söker sig till branschen, fler stannar i branschen och fler återvänder till branschen. Det är målet med projektet Branschens attraktionskraft - ett samarbete mellan FAR och branschen. I detta avsnitt berättar Therese och Andersson och Sofia Lagoni från FAR om projektet. Samtalet leds av FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling.