FAR-podden

Avsnitt 16 - Penningtvätt

Revisions- och rådgivningsbranschen har en unik insyn och kännedom om företagen och borde därmed också ha goda förutsättningar att upptäcka oegentligheter. Ändå får Finanspolisen få rapporter om misstänkt penningtvätt från branschen. Frågan är, hur kan vi öka kunskapen om penningtvätt och bli bättre på att rapportera? Om detta och en hel del annat pratar vi om i den här podden. Gäster är Magnus Karlsson från Finanspolisen och Mathias Gunnarsson från Länsstyrelsen i Västra Götaland.