2024-03-01
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 9

Högsta antalet konkurser sedan 1997, förslag om höjd spelskatt och utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat två utkast till särskild klassificering (taxonomi) inför kommande krav på enhetligt elektroniskt format för företagens hållbarhetsrapporter. Läs mer hos Finansinspektionen

Finansiering av terrorism med kryptotillgångar

Finanspolisen har publicerat ett informationsblad om olika indikationer för kryptotillgångar och finansiering av terrorism. Indikatorerna är även tillämpliga på andra typer av tillgångar och betalningsmedel samt för att upptäcka penningtvätt. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Antalet konkurser ökar

I januari gick 1 110 företag i konkurs, en ökning med 57 procent jämfört med januari 2023 och det högsta antalet konkurser i januari månad sedan 1997. Den trend med ökande konkurser som började hösten 2022 fortsätter därmed i januari. Läs mer hos Tillväxtanalys

Fortsatt svag konjunktur

Den svenska konjunkturen är fortsatt svag. Ekonomin står och stampar med obetydlig tillväxt. Det är främst låg inhemsk efterfrågan som ligger bakom. Utrikeshandelsnettot stärktes under slutdelen av 2023 med betydligt starkare varuexport än varuimport. Läs mer hos SCB

Höjd spelskatt

Regeringen föreslår att punktskatten på spel höjs från 18 procent till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Läs mer på Regeringens webbplats

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

EU:s nya förordning om marknader för kryptotillgångar (Mica-förordningen) ska tillämpas fr.o.m. den 30 december 2024. Vissa bestämmelser ska emellertid tillämpas redan fr.o.m. den 30 juni 2024, vilket förutsätter vissa lagstiftningsåtgärder i Sverige. Läs mer på Regeringens webbplats

Dom i mål om inkomstskatt

Fråga om ett ränteswapavtal som har ersatts av nya sådana avtal mellan samma parter men med andra avtalsvillkor ska anses avyttrat vid inkomstbeskattningen. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

INTERNATIONELLT

5 sätt att stötta den tekniska utvecklingen av revision

Accountancy Europe har publicerat ett informationsblad om hur revisions- och redovisningsbyråer kan stödja den tekniska utvecklingen av revision, även på mindre revisionsbyråer. Läs mer hos Accountancy Europe

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier