2024-03-28
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 13

Bolagsverket ska förhindra ekobrott, revisorer och andra professionella penningtvättare spelar en allt större roll i den organiserade brottsligheten och färre företag ska behöva redovisa moms. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Bolagsverket ska förhindra brott

Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att företag används i brottsliga upplägg genom till exempel användning av bolagsmålvakter. Läs mer på Regeringens webbplats

Större möjligheter i Bolagsverkets brottsförebyggande arbete

Från och med den 1 april 2024 får Bolagsverket en tydligare roll att kontrollera att uppgifterna i sina register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Bolagsverket kommer att börja arbeta med två områden, målvaktsproblematiken samt företag som borde ha revisor men inte har det. Läs mer hos Bolagsverket

Färre företag ska behöva redovisa moms

I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Läs mer på Regeringens webbplats

FI prioriterar särskiltt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

För att motverka risken för penningtvätt har Finansinspektionen identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och där myndigheten kommer att ha ett extra fokus under året. Läs mer hos Finansinspektionen

Bolagsbildare möjliggör storskalig penningtvätt

Professionella penningtvättare, däribland revisorer, spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

AI Sweden lanserar en AI-strategi för Sverige

Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige. Läs mer hos AI Sweden  

Bolagsverket ska förenkla för företagare

Bolagsverket har i uppdrag att stärka och påskynda förenklingar för företagare. Den 15 mars lämnade myndigheten in sin första rapport om detta. Där berättar man bland annat om arbetet med företagsinformation och digitala tjänster. Läs mer hos Bolagsverket

Företag kan ansöka om stöd för energieffektivisering

EENergy delar ut över 900 bidrag på upp till 10 000 euro till små och medelstora företag (SMF) för insatser som minskar energiförbrukningen med minst 5 procent. Projektet är EU-finansierat och sträcker sig över hela Europa. Läs mer på verksamt.se

IFIAR Survey 2023 publicerad

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av de sex största revisionsföretagen. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Transporterar du varor till EU via sjö?

Den som transporterar varor till EU via sjö behöver ansluta sig till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2. Läs mer hos Tullverket

INTERNATIONELLT

EU-kommissionen efterlyser vägledning från CEAOB om hållbarhetsgranskning

EU-kommissionen uppmanar CEAOB att ta fram icke-bindande riktlinjer för att bistå lagstadgade revisorer och andra oberoende tredjepartsgranskare av hållbarhetsrapportering. CSRD kräver att kommissen antar en EU-granskningsstandard senast den 1 oktober 2026. Fram till dess får medlemsstaterna fortfarande använda nationella standarder. Läs mer hos EU-kommissionen  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier