2024-03-22
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 12

Beslut om due diligence-lag, Europaparlamentet antar lag om AI och förslag om tillfälligt höjt tak för rotavdraget. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt

I en promemoria lämnas förslag på kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, lagen (2023:875) om tilläggsskatt. Läs mer på Regeringens webbplats 

Förslag om tillfälligt höjt tak för rotavdraget överlämnas till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2024 för att stötta byggsektorn under den pågående lågkonjunkturen. Läs mer på Regeringens webbplats  

Webbinarium om företag som brottsverktyg

Den 9 april anordnar Samordningsfunktionen mot penningtvätt ett webbinarium om Företag som brottsverktyg. Läs mer hos Polisen   

Så kan kompetens­försörjningen stärkas inom cybersäkerhet

Med rapporten "Sex förslag för en stärkt kompetensförsörjning inom cybersäkerhet" vill aktörer från både privat och offentlig sektor myndigheter och andra aktörer presentera olika förslag om alltifrån ett kunskapslyft för allmänheten till riktade utbildningsinsatser för yrkesverksamma. Läs mer hos Tillväxtverket

Standard Business Reporting (SBR) bjuder in till dialog

Bokföringsnämnden, Bolagsverket, SCB, Skatteverket och Tillväxtverket har i samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR) bedrivit två förstudier under kvartal ett 2024. Den 26 mars bjuder de in till en digital träff och presentation av förstudierna. Läs mer och anmäl dig hos Bolagsverket

Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris

Hoten och påfrestningarna mot den finansiella sektorn har eskalerat de senaste åren. Det behövs nu konkreta åtgärder från såväl finansiella företag som myndigheter. Det säger Andreas Heed, rättschef för området Betalningar på FI. Läs mer hos Finansinspektionen 


INTERNATIONELLT 

Europaparlamentet antar lag om AI

Europaparlamentet har antagit en ny lag om artificiell intelligens. Syftet är att skydda de grundläggande rättigheterna, demokratin, rättsprincipen och miljöhållbarheten från AI-system med hög risk. Samtidigt främjas innovation och EU:s ledande position på området. Läs mer hos Europaparlamentet

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier