2024-03-28
Nyheter

Dags att lämna förslag på kandidater inför FAR:s årsstämma 2024

Inför FAR:s årsstämma den 19 september söker valberedningen kandidater till styrelse, valberedning, kvalitetsnämnder och disciplinnämnd.

Som ordinarie medlem i FAR har du rätt att lämna förslag på kandidater till FAR:s stämmoorgan, som väljs vid årsstämman. För att ett förslag ska kunna beaktas vid stämman måste det ha kommit in till FAR senast den 1 maj 2024.

Om du vill föreslå en kandidat, mejla FAR:s bolagsjurist Yvonne Wingqvist.

 

Maria Lantz

Chefsjurist

08-506 112 37 maria.lantz@far.se