2024-03-27
Nyheter

Bolagsverket ska förhindra ekobrott

För att motverka att företag används i brottsligt syfte får Bolagsverket nu en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet genom att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta. FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman ser nyheten som ett viktigt steg i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Bolagsverket är ansvarig myndighet för ett flertal register av betydelse för näringslivet, exempelvis aktiebolagsregistret. Att uppgifterna i Bolagsverkets register är korrekta är viktigt både för det allmänna förtroendet inom näringslivet och för att förhindra att brott begås inom företag.

Viktig pusselbit i brottsförebyggande arbetet

Genom en förordningsändring får Bolagsverket nu en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Ändringen är ett steg i regeringens arbete med att bekämpa den brottslighet som begås inom ramen för företagsverksamhet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Ökade preventiva och upptäckande kontrollinsatser från myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelsen var också en av de åtgärder som FAR föreslog i sitt remissvar till justitiedepartementets remiss Bolag och brott.  

−Det är verkligen positivt att Bolagsverket nu får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att både nya uppgifter och de uppgifter som redan finns registrerade är korrekta. Jag ser det som en viktig pusselbit i det brottsförebyggande arbetet och helt i linje med vad FAR skrev i remissvaret till Bolag och brott, säger FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman.