2024-03-26
Nyheter

9 frågor och svar om tvister och skadeståndskrav

Hur bör jag som revisor agera vid tvist? När ska jag kontakta försäkringsbolaget? Och hur kan jag agera för att undvika skadeståndskrav? Nu kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om tvist.

FAR anordnade nyligen ett webbinarium om hur revisorer bör agera vid tvist. Jenny Hjälte, försäkringsförmedlare på Willis Towers Watson samt Maria Sivertsson och Josefin Friström, skadejurister på Länsförsäkringar, delade med sig av praktiska tips till dig som revisor.

Nu kan du ta del av svaren på några av de frågor som diskuterades. Willis Towers Watson och Länsförsäkringar har även svarat på frågor som inte hann besvaras under webbinariumet.

När ska jag kontakta försäkringsbolaget?

– Du ska alltid ta kontakt med ditt försäkringsbolag så snart som möjligt om du får ett skadeståndskrav riktat mot dig eller om det inkommit en reklamation av tjänst. Kontakta även försäkringsbolaget om du har haft en arg och missnöjd kund eller om du oroar dig för en eventuell tvist.

Hur ska jag som revisor agera om jag får ett kravbrev?

– Det första du ska göra är att ta kontakt med försäkringsbolaget. Meddela kunden att ni har en ansvarsförsäkring och att försäkringsbolaget sköter all fortsatt kommunikation. Ge dig inte in i några diskussioner om kravet utan hänvisa all kommunikation till försäkringsbolaget. Ett skäl till att hänvisa kunden till försäkringsbolaget är för att förhindra att ni inte råkar ta på er ansvar för någonting som ni inte ansvarar för, något som skulle kunna riskera försäkringsskyddet.

Får jag ingå förlikning eller föra diskussioner med kravställaren?

– Du ska inte medge skadeståndskrav, ingå förlikning eller betala ersättning till kravställaren utan föregående samtycke från försäkringsbolaget. Låt försäkringsbolaget sköta kommunikationen med kravställaren.

Vad händer om jag medger ett krav eller kommer överens med kravställaren?

– Om du medger skadeståndskrav eller ingår en förlikning finns en risk att försäkringen inte gäller.

Hur ska jag agera för att slippa hamna i tvister?

– Det är viktigt att tydliggöra omfattningen av din granskning och vara tydlig med vilka slutsatser du kan – och inte kan – dra av granskningen. Använd alltid ett uppdragsavtal där du hänvisar till FAR:s allmänna villkor. Kontrollera underlag noga oavsett frågans eller uppdragets svårighetsgrad. Det är även viktigt att dokumentera alla överväganden och granskningsåtgärder. Både för att ha bevis i en eventuell tvist och för att komma ihåg vad som har skett. Tänk på att det kan uppstå en tvist eller starta en rättsprocess lång tid efter själva granskningen.

Kan jag hänvisa till FAR:s hemsida när det gäller allmänna villkor?

– Vi rekommenderar er att bifoga de allmänna villkoren till uppdragsavtalet. FAR rekommenderar inte att byrån hänvisar till far.se då det förekommer uppdateringar och ändringar på webbsidan vilket gör att det kan finnas tillfällen då de allmänna villkoren inte är tillgängliga.

Kan jag justera ansvarsbegränsningen i FAR:s allmänna villkor för rådgivning?

– Den ansvarsbegränsning som tillämpas ska vara rimlig i förhållande till det uppdrag byrån åtar sig. Med det sagt kan det givetvis uppstå situationer där begränsningen behöver justeras. En ändring av ansvarsbegränsningen innebär således inte att ansvarsförsäkringen inte längre gäller. Men den generella uppfattningen är att det som regel inte bör krävas justeringar av ansvarsbegränsningen.

Vi rekommenderar användning av ansvarsbegränsningar för att minska risken för att revisorn och byrån får större skadeståndskrav än vad som är rimligt i förhållande till det uppdrag som utförts. Det påverkar försäkringsbolagets möjlighet att hålla skadekostnaderna på en godtagbar nivå vilket i sin tur ger dig bättre förutsättningar att få behålla en stabil och rimlig premie för din ansvarsförsäkring. Men det minskar också din och byråns risk att få ett utdömt skadestånd som kanske till och med överstiger valt försäkringsbelopp och behöver tas som en kostnad i bolaget.

Hur vet jag om jag behöver en tilläggsförsäkring med förhöjt försäkringsbelopp?

– Vi kan identifiera vissa uppdrag som i sig utgör en högre risk, exempelvis höga utdelningar, tillgång till klientmedel och skatterådgivning, men vi ser höga skadeståndskrav inom flera områden som inte alltid uppfattats som hög risk. Nivåerna på skadeståndskraven ökar och därför rekommenderar vi alla att reflektera kring de uppdrag som byrån och revisorerna åtar sig i förhållande till grundbeloppet om 200 prisbasbelopp.

Hur tecknar jag en tilläggsförsäkring med förhöjt försäkringsbelopp?

– Om du har valt att teckna din ansvarsförsäkring för ditt grundbelopp via FAR:s försäkringsprogram kan du enkelt komplettera med en tilläggsförsäkring för att höja ditt försäkringsbelopp per skada. Kontakta FAR:s försäkringsservice så hjälper de dig via telefon 08-587 09 587 eller mejl farforsakring@wtwco.com.  

Läs mer om FAR:s försäkringsprogram