2024-05-24
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 21

Kravet på att spara papperskvitton slopas, statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet och nya regler för AI antagna av EU-rådet. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Kravet på att spara papperskvitton slopas

Kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid tas bort. Riksdagen sade ja säger ja till regeringens förslag som konkret innebär att räkenskapsmaterial, till exempel kvitton och fakturor, inte behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat. Läs mer på Riksdagens webbplats

Brister i statens förebyggande arbete mot penningtvätt

Statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet. Regeringens styrning av systemet för penningtvättstillsyn är svag samtidigt som länsstyrelsernas och Finansinspektionens tillsyn inte är tillräckligt effektiv. Läs mer hos Riksrevisionen

AI-regler antagna

Europeiska rådet har nu antagit nya regler för AI. Läs mer hos Europeiska rådet

KU föreslår en ny riksrevisor

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen väljer Christina Gellerbrant Hagberg (generaldirektör för Arbetsgivarverket) till riksrevisor efter Helena Lindberg. Läs mer på Riksdagens webbplats

Färre företag ska behöva redovisa moms

I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har nu tagit nästa steg och beslutat om en proposition med förslag om att bland annat höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Läs mer på Regeringens webbplats

Bolagsverket underlättar datadelning inom offentlig sektor

Bolagsverket har lanserat den Sammansatta bastjänsten för grunddata om organisationer (SSBTGO). Tjänsten är en vidareutveckling av tidigare SSBTGU och möjliggör en ökad datadelning bland offentliga aktörer. Läs mer hos Bolagsverket

Ett steg närmare en europeisk digital identitet

Från och med den 20 maj uppdateras EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS-förordningen). Den största nyheten är att man introducerar en ny identitetsplånbok, vid namn ”EU Digital Identity Wallet” (EUDI Wallet). Läs mer hos Digg

Myndigheter, kommuner och a-kassor ska samarbeta mot bidrags- och arbetslivsbrott

Det ska bli enklare för myndigheter, kommuner och a-kassor att samarbeta mot exempelvis bidragsbrott och olika typer av arbetlivskriminalitet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny lagstiftning. Läs mer på Riksdagens webbplats

INTERNATIONELLT

Uppdatering av redovisningstaxonomin för IFRS 18

Den internationella standardsättaren IASB har publicerat förslag om att ändra redovisningstaxonomin i IFRS 18 för att återspegla de nya presentations- och upplysningskraven som införts i IFRS 18 “Presentation and Disclosure in Financial Statements”. Läs mer hos IFRS  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier