2024-05-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 20

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort åtta nya tillsynsärenden, Finansinspektionen ska stärka tillsynen av penningtvätt och bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort åtta tillsynsärenden

Vid tillsynsnämndens senaste sammanträde beslutades det att i fem fall meddela varning och i tre fall erinran. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Uppdrag att stärka penningtvättstillsynen

Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa hur myndighetens penningtvättstillsyn kan utvecklas. Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer på Regeringens webbplats

Vårens prov för revisorsexamen

Den 27-28 maj är det dags för vårens prov för revisorsexamen. Det är 120 stycken som ska skriva provet och det är 42 stycken som skriver det för första gången. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Nordisk deklaration kring konkurrenskraft och säkerhet

De nordiska regeringscheferna har undertecknat en gemensam deklaration om Nordens framtida konkurrenskraft, tillväxt och säkerhet. Läs mer på Regeringens webbplats

Information om penningtvätt som kriminella nätverk genomför genom företag

Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har utifrån analyser och ärenden undersökt misstänkt penningtvätt som några av de mest tongivande kriminella nätverken i Sverige genomför. I en rapport beskrivs ett flertal modus där företag används som ett led i brottsuppläggen. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare genom anpassningar av produktutbudet och processer samt gör det svårare för kriminella att utnyttja det finansiella systemet. Läs mer hos Svenska Bankföreningen

Styrräntan sänks med 0,25 procentenheter till 3,75 procent

Inflationen närmar sig målet samtidigt som konjunkturen är svag. Riksbanken kan därför lätta på penningpolitiken. Direktionen har beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Om inflationsutsikterna står sig kan styrräntan komma att sänkas ytterligare två gånger under andra halvåret. Läs mer hos Riksbanken

Bolagsverket deltar i pilotprojekt för AI-regulatorisk sandlåda

Myndigheters AI-användning kommer påverkas när EU:s AI-förordning börjar gälla i maj. Därför deltar nu Bolagsverket i ett myndighetsgemensamt initiativ till en AI-regulatorisk sandlåda via eSamverkansprogrammet (eSam) tillsammans med Integritetskyddsmyndigheten (IMY), Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Läs mer hos Bolagsverket

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska bankmyndigheten att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer hos FI

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags tillhandahållande av neuropsykiatriska utredningar utgör skattepliktig uthyrning av personal och inte från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen 

 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier