2024-05-07
Nyheter

Hjälp till att bekämpa brottslighet – svara på enkät om penningtvätt

FAR uppmanar alla revisorer och redovisningskonsulter att svara på Ekobrottsmyndighetens enkät om rapportering vid misstanke om penningtvätt. Syftet är att ta reda på varför rapporteringen är så låg, för att kunna öka rapporteringsgraden och i förlängningen minska brottsligheten.

FAR:s medlemmar omfattas av penningtvättslagens skyldigheter att rapportera penningtvätt till Finanspolisen. Den brottsförebyggande funktionen på Ekobrottsmyndigheten (EBM) har dock noterat en låg rapporteringsgrad. För att öka rapporteringen och i förlängningen minska brottsligheten vill EBM ta reda på varför rapporteringen är så låg.

FAR har via sin samverkan med Ekobrottsmyndigheten (EBM) fått en förfrågan om att sprida en enkät till revisorer och redovisningskonsulter. Enkäten tar några minuter och är helt anonym. FAR uppmuntrar alla medlemmar att delta i enkäten.

– Bolag och brott är en prioriterad fråga för FAR. Förutom att vi håller på att ta fram en rapport med elva förslag för att bekämpa ekonomisk brottslighet vill vi också hjälpa våra medlemmar. Ett sätt är att ta reda på vad det finns för utmaningar med att anmäla misstanke om brott till Finanspolisen, vilket är syftet med den här enkäten, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Enkäten är öppen till den 17 maj.

Delta i enkäten

Antikorruption och penningtvätt

Antikorruption och penningtvätt

Vad är penningtvätt och vad innebär den nya penningtvättslagen? FAR har samlat information och intressanta länkar om ämnet.