2024-06-05
Nyheter

Ny samverkansgrupp ska förbättra revisionsprogrammen

FAR har startat en samverkansgrupp för leverantörer av revisionsprogram och medlemmar inom FAR. Gruppen ska diskutera gemensamma utmaningar och arbeta med förbättringar av de tekniska verktyg som finns tillgängliga för revision i Sverige.

Revisionsprogram används för att planera, genomföra och dokumentera revisioner. De är ett viktig stöd för att säkerställa kvalitet och effektivitet i revisionsprocessen. För att möta de regulatoriska kraven behöver programmen regelbundet anpassas till nya lagar och regler.

Samverkansgrupp för leverantörer och medlemmar

FAR tror att branschen skulle gynnas av en ökad samverkan mellan programleverantörer och FAR:s medlemmar och har därför startat en ny samverkansgrupp.

– Vi ser ett behov att samla de leverantörer som många av våra medlemmar arbetar med för att säkerställa en samsyn i viktiga frågor. Det är också viktigt att involvera de som är användare av programmen för en bra diskussion, säger Marie Johansson, auktoriserad revisor på FAR och projektledare för samverkansgruppen.

Förbättrade verktyg för revision

Samverkansgruppen består av representanter från Wolters Kluwer, Diffinder, Hogia och Senseworks samt medlemmar inom FAR som har erfarenhet och intresse för programfrågor.

Gruppen kommer att diskutera olika frågor som rör revisionsprogrammen, till exempel efterlevnad av ISA, revisionsmetodik, användarstöd, digitala arbetssätt och kvalitet i revisionen.

– Dessutom kan gruppen hjälpa till att utveckla revisionsprogrammen genom att ge feedback och förslag till leverantörerna, säger Marie Johansson.

Goda möjligheter till samverkan

Baker Tilly Stockholm är en av de medverkande revisionsbyråerna. Natalie Martio, auktoriserad revisor på Baker Tilly, är positiv till FAR:s initiativ.

– Vi ser ett behov av att klargöra de nyheter och förändringar som sker till följd av ändringar i regelverk och standarder. Det blir även nyttigt för oss att få delta i samverkansgruppen och få bättre insyn i hur programleverantörerna arbetar för att förbättra användarstödet.

Tommy Furland, auktoriserad revisor och grundare av Diffinder, ser också goda möjligheter till samverkan mellan leverantörer och revisionsföretag.

– Den nya gruppen ger oss programleverantörer möjlighet att diskutera och förbereda kommande förändringar inom ISA och annan normgivning. Då kan ändringarna implementeras på rätt sätt och i god tid, vilket skapar en trygghet för våra användare.

Intresserad av att delta?

Om du är intresserad av att vara med i gruppen eller har förslag på ämnen som bör diskuteras kan du kontakta Marie Johansson, projektledare för samverkansgruppen, e-post: marie.johansson@far.se

FAR:s logo

Marie Johansson

Auktoriserad revisor

+46 8 402 75 19 marie.johansson@far.se