2024-06-19
Nyheter

Ny rekommendation för redovisning av ersättningsfonder

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning har tagit fram en ny rekommendation som ska tydliggöra hur skattemässiga ersättningsfonder ska hanteras i redovisningen.

FAR har fått frågor om hur en skattemässig ersättningsfond ska hanteras i redovisningen, särskilt vid tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Råden för K2 ger viss vägledning men är inte heltäckande medan råden för K3 inte ger någon specifik vägledning för redovisningsmässig hantering av ersättningsfonder.

Ny rekommendation från FAR

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning har därför tagit fram en ny rekommendation, RedR 10.

– Rekommendationen behandlar redovisningseffekterna av att ett företag utnyttjar möjligheten att göra avsättning till en skatterättsligt reglerad ersättningsfond i samband med skador på inventarier, byggnader eller markanläggningar vid tillämpning av K3, säger Conny Lysér, ledamot i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning och redovisningsspecialist på KPMG.

Enkel att tillämpa

Syftet med rekommendationen är att skingra osäkerheten kring vilken redovisningsteknik som kan vara lämplig för att ge en rättvisande bild av transaktionerna i samband med utnyttjande av en skatterättslig ersättningsfond.

– Vår förhoppning är att rekommendationen ska vara enkel att ta till sig och tillämpa. Jag tror att övervägandena och redovisningstekniken i RedR 10 överensstämmer med hur många redovisar redan i dag, säger Conny Lysér.

Finns det något annat som är bra att känna till?

– RedR 10 är en redovisningsrekommendation och tar inte ställning till de skatterättsliga frågorna. De förutsätts vara lösta. Vi har också medvetet utelämnat förslag på kontonummer eftersom det kan variera beroende på hur det enskilda företaget designat sin kontoplan.

Rekommendationen antogs av FAR:s styrelse den 18 juni och finns tillgänglig på FAR Online.

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se