2024-02-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 8

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor, regeringen och berörda aktörer i samtal om penningtvättstillsyn och åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor. Det är några av nyheterna i Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Läs mer på Regeringens webbplats

Ekobrott en allt viktigare del av den organiserade brottsligheten

Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten  

Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling

En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligare fyra personer. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Samfälligheter inte momsskyldiga

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra mål slagit fast att de bidrag som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte ska vara föremål för mervärdesskatt. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen och berörda aktörer i samtal om penningtvättstillsyn

Justitieministern, finansmarknadsministern och civilministern har haft ett rundabordssamtal med berörda myndigheter och organ med syfte att diskutera hur penningtvättstillsynen kan stärkas. Läs mer på Regeringens webbplats

Kampen mot arbetslivskriminalitet växlas upp

Regeringen ger Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att lämna förslag som växlar upp takten i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Delegationen ska analysera uppläggen som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken. Läs mer på Regeringens webbplats

Information om socialavgifter på lönespecifikationer 

Regeringen ger en utredare i uppdrag att utreda möjligheten att införa en skyldighet för myndigheter att redovisa inbetalda socialavgifter. Det handlar om att synliggöra information om avgifterna på de anställdas lönespecifikationer. Läs mer på Regeringens webbplats

Riksrevisionen granskar tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Under pandemin fick företagen möjlighet att vänta med att betala in skatt. Syftet var att underlätta för livskraftiga företag med tillfälliga likviditetsproblem. Riksrevisionen granskar nu om det har varit en effektiv åtgärd. Läs mer hos Riksrevisionen  

Flera faktorer bidrar till effektiva skattekontroller

Skatteverket arbetar effektivt med skattekontroller för att stoppa missbruk av välfärdssystemet och oseriösa företag. Kontroller är en viktig del av Skatteverkets uppdrag att motverka brottslighet och att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn. Läs mer hos Skatteverket

Många arbetsplatsolyckor 2023

2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Förra året omkom betydligt fler personer i olyckor på arbetsplatsen än 2022. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Skatteverkets årsredovisning publicerad

Skatteverkets årsredovisning för 2023 är nu beslutad och har överlämnats till regeringen. I redovisningen presenterar Skatteverket resultatet för regeringens uppgifter och mål för Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket 

INTERNATIONELLT

Fortsatt mognad inom hållbarhetsrapportering och granskning  

En uppdaterad rapport från IFAC och AICPA & CIMA visar att 98 procent av de globala storbolagen rapporterar om hållbarhet och att 69 procent av företagen också hade bestyrkande av vissa hållbarhetsupplysningar. Användningen av olika hållbarhetsstandarder och ramverk fortsätter att göra det svårt för investerare, långivare och andra intressenter att hitta konsekvent och jämförbar hållbarhetsinformation. Läs mer hos IFAC  

Skatteutmaningar till följd av digitalisering

OECD har publicerat en rapport med vägledning om Amount B, som är en del av Pillar One. Vägledningen inkluderas i OECD Transfer Pricing Guidelines. Läs mer hos OECD 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier