2024-02-02
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 5

Nya åtgärder för att strypa den kriminella ekonomin, så många klarade höstens revisorsprov och kritik mot EU-förslag om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Åtgärder mot den kriminella ekonomin

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Den innehåller prioriteringar, åtgärder och mål för att öka samhällets motståndskraft mot den organiserade brottsligheten. Regeringen presenterade även åtgärder för att strypa den kriminella ekonomin. Läs mer på Regeringens webbplats

Så många klarade höstens revisorsprov

November 2023 skrev 262 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart. Av 262 tentander var det 116 stycken som klarade gränsen för godkänt resultat på revisorsexamen. Läs mer hos Revisorsinspektionen

EU-förslag om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning kritiseras

Riksdagen har prövat EU-kommissionens förslag om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa utifrån subsidiaritetsprincipen. Riksdagen är positiv till kommissionens ambition att förenkla för företag som bedriver verksamhet över gränserna inom EU men anser att förslaget går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de angivna målen och därför strider mot subsidiaritetsprincipen. Läs mer på Riksdagens webbplats

Revisorsinspektionens verksamhetsplan för 2024

Myndighetens kärnverksamhet - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas mot principiella och praxisbildande frågor och i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för revisorer och revision. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Vilka återvände till revisoryrket under år 2023?

Under 2023 beviljade Revisorsinspektionen nio auktorisationer och ett godkännande för sökanden som har återkommit till yrket. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Företag i landsbygder är mindre digitaliserade

Företag i landsbygder är mindre digitaliserade än företag i andra kommuntyper. Gröna näringar är den vanligaste branschen i landsbygder och nästan vartannat företag är ett soloföretag i våra landsbygder. Läs mer hos Tillväxtverket

Åtgärder för att motverka överskuldsättning

För att motverka överskuldsättning har Finansdepartementet remitterat ett förslag som innebär att ränteavdrag på konsumtionslån utan trygga säkerheter avtrappas. Läs mer på Regeringens webbplats

INTERNATIONELLT

Rapport om EU:s taxonomi och andra hållbarhetsverktyg

Plattformen för hållbar finansiering, ett rådgivande organ till EU-kommissionen, har publicerat rapporten “A Compendium of Market Practices” som visar hur EU:s taxonomi och andra verktyg används för att fastställa övergångsstrategier, strukturera finansiella transaktioner och rapportera om hållbarhetsarbete. Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier