2024-02-22
Nyheter

Enklare momsregler för företag

Regeringen vill förenkla momsreglerna för företag som säljer begagnade varor eller vill skänka varor till välgörenhet. FAR har länge påtalat behovet av ändrade regler och är positiv till att det nu tillsätts en utredning för att se över regelverket.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Syftet är att göra reglerna enklare och mer förutsebara.

FAR välkomnar enklare momsregler

Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, är positiv till initiativet.

– Det är både efterlängtat och angeläget med enklare och tydligare regler på det här området. FAR har uppmärksammat behovet av ändrade regler tidigare, både i anslutning till coronapandemin och under kriget i Ukraina. Det ska vara enkelt för företag som vill hjälpa till och bidra.

I dag kan momsreglerna upplevas som krångliga. Förhoppningen är att förenklade regler ska främja återanvändning av olika varor och bidra till en hållbar omställning.

– Förenklade regler skulle ha stor betydelse för både branschen och samhället i stort. Det skulle bli lättare att hjälpa företag med bra rådgivning och företagen skulle i sin tur ha större möjligheter att ta vara på sina resurser och bidra till goda ändamål. En win-win för alla, säger Hans Peter Larsson.

Mer information om utredningen

Utredaren ska undersöka om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett enklare sätt och därmed underlätta försäljningen av begagnade varor. Den ska även överväga om regelverket om uttagsbeskattningen kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara.

Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2025.

Läs mer om utredning på regeringens webbplats.

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR.