2024-04-19
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 16

Ny studie om hur bolag används för brott, tematillsyn av revisorsyttranden om statliga bidrag och förenklingsråd inrättas på Tillväxtmyndigheten. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Brå ska studera hur bolag används som brottsverktyg

Brå får i uppdrag av regeringen att studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön. Syftet är att genom ökad kunskap stärka det pågående arbetet med att strypa den kriminella ekonomin och därigenom även stärka det brottsbekämpande arbetet. Läs mer hos Brå

Tematillsyn - Revisorsyttranden om statliga bidrag 

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av revisorsyttranden avseende statliga bidrag. Tematillsynen ska kartlägga förekomsten av statliga bidrag som kräver revisorsgranskning och vilken typ av revisorsgranskning som genomförs. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd på Tillväxtverket

Regeringen har tagit beslut om att inrätta ett Förenklingsråd på Tillväxtverket. Ett råd som ska identifiera och ta fram förslag på förenklingsåtgärder kopplade till lagar och regler i syfte att minska företagens regelbörda och kostnader till följd av regler. Läs mer hos Tillväxtverket

Regeringen överlämnar vårproposition

Regeringen har överlämnat 2024 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2024. Läs mer på Regeringens webbplats

Myndighetsgemensam lösning kan täppa igen säkerhetsluckor

Myndigheterna är överens: hanteringen av identitetsuppgifter måste hållas ihop för att säkra att bara du kan agera som dig själv, och ingen annan. Nyckeln är gemensam teknik, arbetssätt och referensdata. Läs mer hos Skatteverket

Grova penningtvättbrott och bokföringsbrott i Umeå

Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen. Läs mer hos EBM

Redovisningstillsyn i Europa 2023

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2023 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Läs mer hos Finansinspektionen

Miningdatorhallar upptaxeras med nära 1 miljard

Skatteverket har kontrollerat miningdatorhallar inom ramen för uppdraget att motverka angrepp mot skattesystemet. Totalt har 18 bolag upptaxerats med sammanlagt nära 1 miljard kronor. Läs mer hos Skatteverket

Kom ihåg att deklarera uthyrning

Vid uthyrning av bostad, båt, släp eller husbil kan hyresintäkten behöva tas upp i deklarationen. I år får Skatteverket kontrolluppgifter från både svenska och europeiska digitala plattformar som förmedlar uthyrning. Vissa uppgifter syns i den förtryckta deklarationen men alla gör inte det. Läs mer hos Skatteverket

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier